În urma scăderii populaţiei şcolare, Ministerul Educaţiei a luat decizia reducerii numărului de clase liceale la nivel naţional.

În Caraş Severin a fost tăiată o singură clasă, la Colegiul Naţional Mircea Eliade, lucru care a nemultumit conducerea unităţii şcolare. Ne simţim discriminaţi, este afirmaţia directorului Ghiorghiţa Fercea:

Inspectorul şcolar general din Caraş Severin, Carina Pristavu, susţine că, decizia a fost luată în urma analizării unor criterii ce vizează în principal rezultatele învăţăriiŞ

Având în vedere solicitarea de clarificări cu privire la diminuarea numărului de clase de la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, vă comunicăm următoarele:

ajustarea numărului de claselor de început (clasa a IX-a), din planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, s-a realizat în contextul scăderii constante a populației școlare, la nivel județean, cu impact major asupra rețelei școlare existente, scădere datorată introducerii clasei pregătitoare, în urmă cu opt ani, atunci când părinții au avut posibilitatea să opteze fie pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, fie în clasa I;

 – s-a avut în vedere ca aceste reduceri ale numărului de clase să nu afecteze calitativ și cantitativ școlile cu învățământ profesional și tehnic, inclusiv învățământul dual, școli care au suportat în ultimii zece ani toate pierderile din sistem, ca urmare a scăderii populației școlare, dar și a opțiunilor elevilor, preponderent, pentru filierele teoretică și vocațională;

 – la  nivelul municipiului Reșița, s-a impus ajustarea cu două clase, decizie bazată pe scăderea cu peste 200 de elevi a efectivelor existente în clasa a VIII-a, în acest an școlar, 2020-2021, dar și pe experiența anului școlar anterior privind opțiunile absolvenților din clasa a VIII-a din școlile gimnaziale din județ, pentru colegiile și liceele din municipiul Reșița;

 – pentru această decizie, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, s-a realizat o analiză a rezultatelor învățării, din ultimii trei ani școlari încheiați, și anume: promovabilitatea la examenul național de bacalaureat, rezultatele admiterii în clasa a IX-a; cu rol strict orientativ, s-a avut în vedere și sondajul de opțiuni realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Caraș-Severin, pentru anul școlar 2021-2022;

în urma acestei analize, pentru a evita nerealizarea planului de școlarizare, la nivelul municipiului, s-a hotărât, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, reducerea unei clase la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, respectiv  la Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, față de clasele existente în anul școlar curent;

în perspectivă, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin are în vedere reorganizarea rețelei școlare, prin consultarea unităților administrativ-teritoriale – datorită scăderii constante a populației școlare, în ultimii zece ani – și realizarea unei noi strategii de alocare echilibrată, la nivel județean, a claselor pentru învățământul liceal, teoretic, vocațional și tehnologic și, respectiv, a învățământului profesional și dual,” se arată în comunicatul trimis de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş Severin.