Se simplifică procedurile și se reduc termenele pentru obținerea pașaportului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că Guvernul a aprobat o serie de modificări legislative pentru simplificarea procedurilor și reducerea termenelor pentru obținerea pașaportului.

Astfel, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice se reduce la 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în țară și la 45-60 de zile lucrătoare, în cazul celor depuse în alte state. În ceea ce privește cererile depuse în străinătate, termenul actual de 90 de zile se reduce la 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în statele terțe în raport cu UE.

De asemenea, printre modificările aprobate se află simplificarea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare în cazul minorilor care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea le este pusă în pericol, prin stabilirea necesității unei traduceri „autorizate” și nu „legalizate”, așa cum este reglementat în prezenţ a documentelor emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical.

Potrivit MAI, se stabilește că procura specială și declarația privind acordul de eliberare a pașaportului minorului se restituie solicitantului, după scanare, atunci când aceste înscrisuri cuprind împuternicirea, respectiv acordul pentru îndeplinirea altor operațiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea pașaportului.

Totodată, se elimină necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de naștere al minorului sub 14 ani la ridicarea pașaportului simplu electronic/temporar, fiind acceptată și copia acestuia.

O altă modificare vizează eliminarea sintagmei „în original” în cazul hotărârilor judecătorești care trebuie prezentate de către solicitanții pa?apoartelor, având în vedere faptul că hotărârile judecătorești se comunică părților în copie de către instanță.

MAI amintește că, prin Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, care a intrat în vigoare în iulie, s-a extins termenul de valabilitate a pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și s-au reglementat situațiile în care poate fi eliberat pașaportul simplu temporar.