Anual, peste 3000 de tineri părăsesc sistemul de protecție specială din România, jumătate dintre aceștia provenind din servicii rezidențiale, 40% dintre aceștia au fost îngrijiți de rude sau în alte familii decât cea de origine, iar doar 10% provenind de la asistenți maternali profesioniști, potrivit Studiului privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din România, elaborate de Asociația Sociometrics.
Cei mai mulți dintre tineri părăsesc sistemul de protecție la vârsta de 18-19 ani (67%), vârsta maximă pentru părăsirea sistemului fiind 26 de ani. Din nefericire, doar 27% dintre cei care au părăsit sistemul de protecție specială desfășoară o formă de muncă.
În acest context, Organizația Umanitară CONCORDIA din România, în parteneriat cu Concordia Bulgaria și CSRNest România, au derulat, în perioada ianuarie 2019 – iunie 2021, proiectul internațional „Wings4Youth”, finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (REC) cu suma totală de 456.887,10 Euro.
Proiectul vizează tinerii cu vârsta de 16-21 ani, aflați în sistemul de protecție a copilului din România și Bulgaria sau care au părăsit acest sistem, dar rezultatele proiectului sunt relevante la nivel european și vor fi promovate în Europa prin afilierea organizației la Eurochild și prin alte rețele europene. Prin acest proiect echipa a lucrat cu aproximativ 200 de tineri, peste 120 de profesioniști din sistemul de asistență socială și 45 de IMM-uri din România și Bulgaria.
Obiectivele principale ale proiectului au fost: (1) să ofere tinerilor informații și competențe pentru a-i sprijini în tranziția în afara sistemului și accesul la un loc de muncă și o viață împlinită, (2) să ofere profesioniștilor din domeniul asistenței sociale instruire  pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul, în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de viață independentă, job coaching și mentorat și (3) să exploreze parteneriate public-privat dintre furnizorii de servicii sociale și sectorul de afaceri, să creeze activități de responsabilitate socială a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a răspunde nevoilor tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul.

7 din 10 tineri instituționalizați, interesați să-și continue formarea profesională
În urma aplicării unui chestionar, la care au participat 565 de tineri care provin din sistemul de protecție specială, 68,7% dintre aceștia au spus că sunt interesați de un curs de calificare, de studii postliceale sau chiar studii universitare, iar un procent de 31,3% au afirmat că nu sunt interesați să-și continue studiile. Dintre cei interesați să-și continue studiile, cele mai frecvent menționate domenii sunt: cosmetică, bucătar, ospătar, mecanic, asistent medical, construcții, frizerie, kinetoterapie etc. Foarte puțini dintre cei chestionați au afirmat că doresc să urmeze studii superioare.
Dintre cele mai importante activități:

  • Elaborarea unui ghid pentru profesioniștii care lucrează cu tinerii si altul pentru instruirea lor;
  • Ateliere pentru tinerii și pentru profesioniști pentru a pilota aceste ghiduri;
  • Instruire  pentru profesioniști în vederea susținerii tinerilor pentru o viață independentă;
  • Ateliere cu reprezentanți ai IMM-urilor pentru creșterea conștientizării potențialului tinerilor si a implicării lor în activități de CSR

Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă. Proiectele se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova) și Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane anual. Pentru mai multe informații accesați www.concordia.org.ro.