Abandonul școlar 

Ce este abandonul școlar 

Rata abandonului școlar este diferența dintre numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel al elevilor aflați în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar. Abandonul școlar înseamnă că elevii renunță să mai frecventeze școala.  

Rata abandonului școlar în învățământului primar și gimnazial, în anul 2018/2019 a fost de 2,1% (procent ce reprezintă 35,3 de mii de elevi), iar valoarea indicatorului este în creștere.

De ce există

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Cu toate că, în lege, învățământul public este gratuit, în realitate, părinții trebuie să facă față unor cheltuieli. Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 
 
O povară, în plus, pentru copiii din comunitățile defavorizate este educația online în contextul pandemiei Covid-19. Familiile nu își permit achiziționarea unei tablete pentru fiecare copil și, în situația derulării școlii online, acești copiii nu mai au acces la educație. 

Efectele abandonului școlar 

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi. 

Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi creşterii economice. Cei care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa să participe mai puţin la procesul democratic şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Abandonul şcolar afectează şi procesul de inovare şi creştere, pentru că aceasta se bazează pe forţa de muncă competentă în întreaga economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă tehnologie.  

Guvernul României, în ședința sa din 30 decembrie, a aprobat, printre altele, un plan de acordare a finanțării preferențiale pentru 3.250 de școli selectate din comunități rurale cu venituri mici și de formare a profesorilor în acele școli. Planul urmărește să reducă rata abandonului școlar timpuriu la nivel național la 9% până în 2030 – de la 15,7% în 2019 (16,4% în 2018 și 18,1% în 2017).

Campania ”Muzică pentru viață!”

Împreună putem salva vieți!

De același autor

Related Articles