23 iulie – Ziua presei militare

Ziua presei militare este sărbătorită, anual, la 23 iulie, dată la care în anul 1859 a apărut, la Bucureşti, prima publicaţie a Armatei Române, „Observatorul militar, diariu politicu şi scientificu” (până la 3 decembrie 1859).

Problematica militară a constituit o preocupare încă dinainte de apariţia publicaţiilor cu caracter militar. Astfel, în 1789, doctorul Ioan Piuariu Molnar, distins intelectual transilvănean, a avut iniţiativa apariţiei unui săptămânal cu titlul ”Foaie română pentru econom”, în care una dintre rubrici era dedicată ştirilor militare. Proiectul nu s-a materializat, însă interesul pentru acest domeniu s-a concretizat în apariţia unor broşuri, precum ”Întâmplările războiului francezilor” sau ”Scurtă arătare despre luarea Parisului”, urmate de relatările din ”Curierul românesc”, ”Albina românească”, ”România” sau ”Propăşirea”, se arată în volumul ”Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010).

Prima publicaţie dedicată exclusiv fenomenului militar românesc a fost ”Observatorul militar”, seria nouă a acestuia apărând din anul 1994. În 2004, la împlinirea a 145 de ani de la înfiinţarea primei publicaţii militare româneşti, săptămânalul ”Observatorul militar” a fost decorat cu Ordinul ”Meritul Cultural” în gradul de Cavaler, pentru standardele euroatlantice ale mediatizării fenomenului militar.

În prezent, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale este, potrivit site-ului www.mapn.ro, ”continuatorul tradiţiilor primului săptămânal militar românesc – Observatorul militar (apărut la Bucureşti (…) la 23 iulie 1859), al Serviciului foto-cinematografic al Armatei Române (prima instituţie de profil din ţară înfiinţată la 15 noiembrie 1916), al primei emisiuni de radio Ora ostaşului, devenită, ulterior, Ora armatei (la 16 iunie 1940) şi al primei emisiuni militare de televiziune „De strajă patriei”, (…), precursoarea emisiunii de astăzi Pro Patria (la 31 martie 1968).” 

Sursa – Agrepres / Foto – RFT

De același autor

Related Articles