15 septembrie – Ziua internațională a democrației

Ziua internaţională a democraţiei, sărbătorită anual la 15 septembrie, reprezintă o bună oportunitate pentru înţelegerea rolului democraţiei în lume. Democraţia este mai degrabă un proces cu un scop în sine, fiind nevoie de implicarea comunităţii internaţionale, a organismelor naţionale decizionale, a societăţii civile şi a persoanelor pentru ca scopul democraţiei să fie pus în practică, conform www.un.org

Valorile libertăţii, respectul pentru drepturile omului şi principiul organizării de alegeri corecte şi periodice prin intermediul exprimării votului universal reprezintă elemente esenţiale de democraţie. În schimb, democraţia oferă mediul pentru protecţia şi punerea în practică a drepturilor omului. În ceea ce priveşte drepturile omului, documentul fundamental la nivel internaţional este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează la articolul 21.3 legătura dintre democraţie şi drepturile omului. ”Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”.

De asemenea, drepturile înscrise în Convenţia internaţională pentru drepturile economice, sociale şi culturale şi în instrumentele juridice în materie care acoperă drepturile de grup (precum populaţiile indigene, minorităţile, persoanele cu dizabilităţi) sunt esenţiale pentru democraţie pentru că ele asigură o distribuţie echitabilă privind accesul la drepturile civile şi politice, potrivit www.un.org.

Foto Rador

De același autor

Related Articles