Magazin istoric pentru Dacia – Rolul istoriografiei în procesul de deşteptare naţională

La 12 ianuarie 1845, August Treboniu Laurian, transilvăneanul venit la Bucureşti şi ajuns profesor la Sf. Sava, îi trimitea lui George Bariţiu, la Braşov, înştiinţarea că împreună cu Nicolae Bălcescu au înfiinţat o revistă de istorie, Magazin istoric pentru Dacia. Îl ruga să publice înştiinţarea într-un tiraj egal cu cel al Gazetei de Transilvania, împreună cu care să fie distribuită. Îl mai ruga să o publice şi în Foaia pentru minte, inimă şi literatură, cu un comentariu semnat de Bariţiu, aşa cum făcuse şi Heliade Rădulescu în Curierul românesc.

Se născuse prima revistă pur istorică a românilor, după cum spunea Nicolae Iorga, şi până în 1903, când scria el, şi singura, căci nu se mai încercase scoaterea unei publicaţii periodice în care să se publice studii de istorie naţională.

Textul lui Laurian era tipărit în Foaia pentru minte, inimă şi literatură la 29 ianuarie. După o entuziastă expunere privind importanţa istoriei naţionale, se arăta că „istoria este cea dintâi carte a unei naţii“.

Află toată povestea pe siteul eualegromania