[AUDIO] Grant financiar de 500 de mii de euro pentru operatorii din industria de morărit, uleiuri, produse lactate şi a furajelor pentru animalele de fermă

În ședința de Guvern din 16 noiembrie 2022 a fost aprobată Ordonanța de Urgență nr.154/ 2022, prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Sprijinul destinat producției românești, de maximum 500.000 euro per întreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor, fabricarea uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă este parte a răspunsului guvernamental la dificultățile înregistrate de procesatorii din industria alimentară, ca urmare a declanșării războiului din Ucraina. Alocăm o sumă totală de 200 milioane de euro sub formă de granturi, pentru a compensa parțial creșterea costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare”, a declarat ministrul Petre Daea.

Specialistul DAJ Caraş-Severin, Viorela Marcu pentru Radio Reşiţa:

Beneficiarii prezentei scheme sunt operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în următoarele clase:

a) cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morărit;

b) cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;

c) cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;

d) cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Art. 6. –

Pentru a fi eligibili la acordarea grantului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu şi/sau orz şi/sau porumb şi/sau soia şi/sau rapiţă, în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv;

c) să deţină autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii;

d) să prezinte un raport lunar de producţie din anul 2022;

e) să deţină certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator, cu menţiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e) la art. 5;

f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menţionarea cantităţii;

g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

Art. 7. –

(1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) copie a documentelor prevăzute la art. 6 lit. c) -f);

b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

(2) Cererile şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), poate fi transmisă la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

(4) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/ sau soia și/ sau rapiță.

De același autor

Related Articles