[AUDIO] A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

Anul acesta cuantumul ajutorului de minimis va fi în valoare de 3.000 euro/ 1000 mp/ beneficiar.

Cererile se vor depune până cel târziu la data de 1 aprilie 2023, iar valorificarea producției se va face până la data de 30 iunie 2023, inclusiv.

Ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) este data de 14 iulie 2023 inclusiv.

Adina Bâte – director executiv adjunct Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin:

A fost aprobată hotărârea Guvernului 1569 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023. Beneficiarii care intenționează să solicite ajutorul de minimis trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin o cerere de înscriere până cel târziu la data de 1/04/2023 inclusiv. Schema de ajutor de minimis se acordă producătorilor agricoli persoane fizice, care dețin atestat de producător valabil până la 31/12/2023, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale, producătorilor agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1000 metri pătrați cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate, să marcheze suprafața cu o placă indicator, să obțină o producție de minimum 3 kilograme tomate per metru pătrat și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3000 de kilograme de pe suprafața respectivă, să fie înregistrat în evidențele registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate în anul 2023 la data depunerii cererii să dețină registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor și avizat de oficiu fitosanitar județean să facă dovada obținerii producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim. aplicabil rezidurilor de pesticide valorificarea producției se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere. Dovada obținerii producției de tomate obținute în spații protejate o constituie copie a rapoartelor fiscale de închidere zilnică factura, fila sau filele din carnetul de comercializare. Valoare maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3000 de euro per 1000 metri pătrați per beneficiar. Documentele necesare sunt: copia cărții de identitate a solicitantului, copia testatului de producător, copie CUI, dacă este cazul, dovadă contact bancă sau trezorerie, adeverință în original care să ateste conform înscrisurilor din registrul agricol aferente anului 2023 suprafața de teren cu spații protejate. Cererea, împreună cu documentele se depun fie online, fie prin poștă sau curierat, fie la sediul instituției noastre din Piața Republicii numărul 28.

Ca element de noutate, pentru simplificarea aplicării programului, se va efectua o singură verificare, după notificările transmise de către potențialii beneficiari cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, care va viza identificarea suprafeței înființate, precum și evaluarea producției de tomate înainte de recoltare.

Sursa: DAJ Caraş-severin

De același autor

Related Articles