UVT şi Asociaţia LOGS îşi unesc forţele cu organizaţii europene pentru a ajuta refugiaţii si migranţii care ajung în Europa

Universitatea de Vest din Timişoara şi Asociaţia LOGS îşi unesc forţele cu alte 8 organizaţii europene pentru a ajuta refugiaţii şi migranţii care ajung în Europa.

Pentru 30 luni, 10 organizaţii europene îşi propun să îmbunătăţească calitatea informaţiilor şi accesul la serviciile publice pentru imigranţii non-europeni din Europa. Vor fi identificate obstacolele existente pentru străini şi vor fi promovate bune practici care pot fi reproduse la nivel European de către autorităţi, ONG-uri şi grupuri de iniţiativă.

Iniţiativa sub numele “ASAP – Accesarea de servicii, diseminarea abordărilor şi practicilor” este reprezentată de România prin Universitatea de Vest din Timişoara şi Asociaţia LOGS alături de organizaţii similare din Italia, Spania, Grecia, Austria şi Croaţia.

Universitatea de Vest din Timişoara, prima instituţie academică din sud-estul Europei care a acordat o bursă de studii pentru un refugiaţ va coordona o cercetare la nivel European pentru a identifica cu ce probleme se confruntă imigranţii non-europeni ajunşi în ţările europene.

Iniţiativa va fi urmată de întâlniri între autorităţile şi actori instituţionali care asistă migranţii în Europa, la nivel local şi va oferi propuneri de îmbunătăţire a accesului la locuinţe, locuri de muncă, sănătate şi educaţie pentru migranţi. Mai mult, proiectul va realiza schimburi de experienţă, metodologii de training şi materiale informative între partenerii proiectului şi alte organizaţii care lucrează cu imigranţii.

Prof.univ.dr. Mihaela Tomiţă, coordonator proiecţ Universitatea de Vest Timişoara:

Timișoara este un oraş în care în ultimii 2 ani s-a văzut creşterea numărului de migranţi, iar acum în contextul războiului din Ucraina, Timişoara, împreună cu alte oraşe din România este pusă în faţa unei provocări de a asigura ajutor şi integrare refugiaţilor. Noi credem ca aceştia trebuie să fie întrebaţi direct ce provocări au şi cum cred ei că lucrurile se pot îmbunătăţii. Universitatea de Vest este o organizaţie academică interculturală care se implică în problematica refugiaţilor şi migranţilor şi va realiza, în cadrul proiectului ASAP, o cercetare care evaluează inclusiv dificultățile cu care se confruntă imigranţii pentru accesarea sistemului educaţional în România şi în alte ţări europene”.

96.000 de migranţi din state terţe erau înregistraţi în România în anul 2021. Cei mai mulţi erau originari din Moldova, Turcia, China, Siria, Nepal. O treime din cetăţenii străini îşi au stabilită rezidenţa temporară sau domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, iar peste 5000 au ales judeţele Constanţa, Timiş şi Cluj, conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Piaţa forţei de muncă a atras, cu precădere, străini proveniţi din state de pe continentul asiatic, cele mai multe cereri au ca beneficiari cetăţeni din Nepal (10448), Bangladesh (8662), Sri Lanka (6799), Turcia (7163), şi Pakistan (5731). Cele mai multe solicitări au fost pentru angajatori din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Timiş, Prahova.

În 2021 în România au fost depuse 9.591 de cereri de acordare a unei forme de protecţie internaţională, în creştere cu aproximativ 36% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020. Cei mai mulţi solicitanţi de azil sunt din Afganistan (4260), Siria (1243) şi Bangladesh (875), iar cele mai multe cereri au fost înregistrate la centrul regional de la Timişoara. Din numărul total de cereri de azil, în 1.120 de cazuri a fost acordată o formă de protecţie.

Flavius Ilioni Loga, Asociaţia LOGS:

România a avut anul trecut o triplare a cererilor de azil faţă de anii precedenţi. De asemenea anul 2022 aduce 100.000 de avize de muncă, cel mai mare număr de avize de muncă pentru cetăţenii NON EU pentru România. Şi în ultimul rând, provocarea crizei din Ucraina, cere o evaluare corectă a modului în care România este pregătită să integreze străinii care ajung în România, fie că ne referim la refugiaţi NON EU sau din Ucraina, fie la muncitori, studenţi sau imigranţi căsătoriţi cu cetăţenii români. La LOGS noi oferim asistenţă solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi imigranţilor exact în această direcţie, de a crea o comunitate primitoare şi inclusivă în Timişoara şi de ce nu, în România

Proiectul “ASAP – Accesarea de servicii, diseminarea abordărilor şi practicilor” este finanţat prin Fondul Azil, Migraţie şi Integrare a Uniunii Europene şi are un buget total de 760.888,46 EUR pentru 30 de luni. Detalii pe www.uvt.ro

De același autor

Related Articles