calorifer bani

Reşiţenii racordaţi la CET 2010, care doresc să beneficieze de subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, pot depune cererile în perioada 7-25 octombrie la casieriile societăţii sau la administratorii asociaţiilor de locatari. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei persoanele şi familiile al căror venit mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 786 de lei în cazul familiilor, şi 1.082 de lei în cazul unei persoane singure. Conform legii, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite de acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.