Solidaritatea Sanitară solicită anularea concursului de asistenți medicali susținut la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș

Sindicatul Solidaritatea Sanitară solicită anularea concursului de asistenți medicali din data de 26 februarie, atunci când a avut loc proba scrisa, și 29 februarie, zi în care a fost susținută proba de interviu, deoarece s-au încălcat cumulativ atât prevederi din contractul colectiv de muncă din sectorul de sănătate cat si a unei hotărâri de Guvern de acum doi ani.

Din păcate la dosar nu se regăsesc propunerile șefilor de secție în cadrul căreia se scoate postul la concurs, nici în ce privește tematica și nici propunerile pentru comisia de  concurs, spune președintele sindicatului Solidaritatea Sanitară Marius Posipal.

Mâine [01 martie] o să trimit [sesizarea] și către forurile superioare, minister, prefectură, DSP, inclusiv plângere penală o să fie depusă către la poliție pentru ceea ce se întâmplă, pentru că nu mai merge în halul ăsta! Ar trebui să înceteze angajările pe bani în sistemul sanitar”.

HG 1336/2022

Unul dintre motivele principale pentru care sindicatul Solidaritatea Sanitară solicită anularea concursului de asistenți medicali este, pe lângă încălcarea C.C.M. Sector Sănătate, cât și HG 1336/2022 în sensul că:

HG 1336/2022, Art. 17. – (1) In vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, conducătorul structurilor din cadrul instituțiilor sau autorităților publice propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant. (2) Propunerea prevăzută la alin. (1), aprobata de conducătorul autorității sau instituției publice, însoțita de fisa de post corespunzătoare funcției contractuale vacante sau temporar vacante, întocmită si aprobata in condițiile legii, este transmisa compartimentului resurse umane sau, după caz, compartimentului care asigura organizarea si desfășurarea concursului in vederea demarării acestuia si trebuie sa cuprindă următoarele:

a) denumirea postului, funcției contractuale vacante sau temporar vacante, identificata prin nivel si grad/treapta profesional(a);

b) bibliografia si tematica;

c) propuneri privind componenta comisiei de concurs, precum si a comisiei de soluționare a contestațiilor;

d) tipul probelor de concurs: proba scrisa si/sau proba practica si interviu, proba suplimentara, după caz;

e) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare. (3)

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare si documente expres indicate, cu relevanta pentru funcția contractuala vacanta sau temporar vacanta pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate in cadrul căreia se afla postul vacant sau temporar vacant este aprobata de conducătorul autorității sau instituției publice si transmisa compartimentului resurse umane sau compartimentului care asigura organizarea si desfășurarea concursului.

Neregulile constatate…

În cadrul sesizării transmise de sindicatul Solidaritatea Sanitară, reprezentată prin președinte Marius Posipal, către consiliul de administrație și conducerea al Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș se mai arată că:

NU SE REGASESC DATE DESPRE FISA POSTULUI IN ANUNT; SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS NU COINCIDE CU CEL DIN DECIZIA MANAGERLUI UN SECRETAR APARE LA AFISREA REZULTATELOR DOSARELOR SI ALTUL APARE LA CONCURS; NICI UN MEMBRU DIN COMISIE NU FACE PARTE DIN SECTIILE UNDE SUNT SCOASE POSTURILE LA CONCURS DECI NU AU CUNOSTINTE IN DOMENIILE FUNCTIILOR SCOASE LA CONCURS IN ZIUA CONCURSULUI SUBIECTELE ERAU DEJA FACUTE DE O SINGURA PERSOANA, CEILALTI MEMBRII AI COMISIEI VENIND LA CONCURS FIX LA ORA INCEPERII CONCURSULUI; NU AU FOST DOUA VARIANTE DE SUBIECTE DIN CARE SA SE TRAGA LA SORT, PLICURILE NU AU FOST SIGILATE, CONCURSUL S-A DAT PE 3 RANDURI, DISCRIMINAND ASTFEL CANDIDATII, CU DOAR O SINGURA VARIANTA DE SUBIECTE; INSEMNARILE AU FOST FACUTE DE FIECARE CANDIDAT IN PARTE SI NU DE SECRETARUL COMISIEI IAR INREGISTRAREA A FOST FACUTA FARA ACORDUL CANDIDATIILOR; NU S-A PUBLICAT ANUNTUL PE SITE-UL MENTIONAT IN H.G., MOTIV DE ANULARE A CONCURSULUI.

Președintele sindicatului, Marius Posipal a declarat de asemenea că, deși articolul 164, din C.C.M. Sector Sănătate, spune că „Reprezentanții sindicatelor afiliate federațiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca participă în mod obligatoriu, în calitate de observatori, la toate nivelurile, la examenele care certifică pregătirea și perfecționarea profesională și managerială si la concursurile/examenele de ocupare a posturilor.”, lui i-a fost refuzat accesul ca observator în sală.

sursa foto: institutiilestatului.ro

Cele mai citite

Related Articles