[FOTO] Proiect Transfrontalier România – Serbia, la Reşiţa

proiect romano-sarbPrin programul de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia a fost lansat astăzi, în cadrul Univeristăţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa un nou proiect denumit “Patrimoniul Cultural Bănăţean – un patrimoniu european”.

Realizat pe axa prioritară 3, acest proiect promovează activităţile “people to people”, prin Măsura 3.3 de creştere a schimburilor educaţionale, culturale şi sportive, programul are ca partener principal Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, care este şi aplicantul acestui proiect, apoi Institutul pentru Protecţia Monumentelor Culturale Pancevo, Republica Serbia şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, care potrivit vicepreşedintelui Ilie Iova, acesta nu se află la realizarea primului proiect transfrontalier Româno-Sârb.

În valoare de 209.552,85 de euro, acest proiect este finanţat din partea Uniunii Europene din fonduri IPA – 178.119,92 de euro, sumă nerambursabilă, apoi din partea Guvernului României în valoare de 23.168,35 de euro, de asemenea sumă nerambursabilă, dar şi din contribuţia partenerilor de proiect români – 3.564,37 de euro şi a partenerului sârb în valoare de 4.700,21 de euro.

Obiectivele acestui proiect sunt protejarea patrimoniului cultural bănăţean prin editarea şi diseminarea unei Monografii trilingve în 3.000 de exemplare, prin organizarea a cinci evenimente de promovare, două conferinţe ştiinţifice şi trei expoziţii. Un alt obiectiv vizat este identificarea şi semnalarea adecvată a minimum 20 de monumente culturale româneşti şi 50 de monumente culturale sârbeşti.

Activităţile acestui proiect se desfăşoară în 10 etape dintre care cele mai relevante sunt promovarea şi organizarea conferinţei de lansare a proiectului, care a avut loc astăzi la universitatea reşiţeană, identificarea, semnalizarea şi marcarea monumentelor române şi sârbe, precum şi elaborarea şi editarea trilingvă monografiilor acestora. De asemenea în cadrul altei etape se înscrie organizarea de conferinţe şi epoziţii la Reşiţa, Pancevo şi Vârşeţ.

Acest proiect se derulează în perioada ianuarie 2014 – iulie 2015, iar grupul ţintă este reprezentat de specialişti şi cercetători din domeniul protecţiei culturale din cele două ţări, studenţi ai Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Pancevo, primarii localităţilor din aria eligibilă a proiectului, precum şi populaţia din zonele în care acest proiect se va desfăşura.

Rezultatele aşteptate cuprin creşterea nivelului de informare asupra importanţei protecţiei bunurilor culturale din Banat, realizarea semnalizării a minimum 70 de monumente culturale, dar şi elaborarea unei monografii conclusive a acestui proiect în trei limbi şi într-un tiraj de 3.000 de exemplare.

De același autor

Related Articles