Probleme şi discuţii despre exploatarea lemnului în două parcele silvice din zona Prisecina-Dobraia!

Conducerea Administraţiei Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei a primit o serie de sesizări privind marcare unor arbori în două parcele forestiere din zona Prisăcina – Dobraia, aflate în administrarea Ocolului Silvic Băile Herculane.

Aceste două parcele – conform amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Băile Herculane şi Planului de management al parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, ambele aprobate prin ordin de ministru – se află în zonă de conservare durabilă, în care se pot face activităţi silvice de exploatare a arborilor. Arborii au fost amrcaţi conform amenajamentului silvic şi urmează să obţină avizul de la Garda Forestieră şi, apoi, avizul Administraţiei Parcului. Problema cu aceste două parcele este că ele se află în poligoanele PIN-MATRA – un proiect  care a identificat suprafeţele de păduri virgine cu peste 10 ani în urmă. În anii 2016-2017, WWF ROMÂNIA a avut un proiect care a verificat toate parcelele silvice care se mai încadrează, din anul 2004 până în prezent, ca fiind păduri virgine şi au constatat că aceste două parcele silvice nu se încadrează conform metodologiei stabilită prin ordin de ministru în păduri virgine şi cvasivirgine. Astfel, rămâne la latitudinea Gărzii Forestiere, cât şi a Administraţiei Parcului, dacă în aceste zone se va interveni în viitor cu exploatări forestiere! Deocamdată arborii sunt tot marcaţi, este un volum obţinut în urma marcării care se va exploata, dar nu s-a intervenit în aceste parcele!, ne-a declarat ing. Ioan Gaşpar – directorul Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei. 

Totodată, există discuţii contradictorii şi în ceea ce priveşte amenajarea în această zonă a unui drum forestier pentru scoaterea materialului lemnos care va fi exploatat! Nu am aprobat niciun fel de drum, drumul de acces nici măcar nu este marcat în teren, adică arborii care să fie scoşi pentru a face un drum nu sunt marcaţi în teren şi forma drumului nu se ştie! În momentul de faţă a fost doar o linie trasată de reprezentanţii Ocolului Silvic, prin care au considerat că pe acolo va fi drumul respectiv, iar drumul ar trece şi prin terenurile – fâneţe, păşune – ale oamenilor de acolo care se zice că nu ar fi de acord, deşi am vorbit cu domnul primar şi oamenii sunt de acord! Dar nu am aprobat, fiindcă nu există niciun fel de propunere în teren de drum nou pentru a scoate masa lemnoasă!, ne-a precizat ing. Ioan Gaşpar.

Paul-Sever SMADU

De același autor

Related Articles