Primăria Reşiţa scoate la licitaţie locurile de veci părăsite. Este vorba de 15 lucrări funerare din cimitirul nr. 7, de pe strada Mureşeni nr.4, pentru care deţinătorii nu au mai achitat taxele aferente. Preţurile pornesc de la 375 lei şi ajung până la 3.562 lei, fiind stabilite prin expertiză.

Locurile vor fi atribuite persoanelor care oferă cea mai mare sumă. Licitaţia va avea loc în data de 28 aprilie, ora 13:00 la sediul Direcţiei pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local de pe Bd. Muncii nr. 25.

Administrația Cimitirelor Reșița anunță scoaterea la licitație a 15 lucrări funerare părăsite. Persoanele interesate de achiziția acestor lucrări funerare pot depune documentația de participare la licitație până în data de 23.04.2021 ora 13:00 la sediul Serviciului Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”. Locurile de veci vor fi atribuite persoanelor care oferă prețul cel mai mare. Lucrările funerare vor fi atribuite persoanelor care oferă prețul cel mai mare.

NR.CRT.POZIȚIE CIMITIRNR. LOCURIDENUMIRE CONSTRUCȚIEPREȚ EVALUAT LEI
1688-2005-7C2IMPREJMUIRE BETON2.250,00
2782-1998-7C1IMPREJMUIRE BETON
3299-2004-7A2CRIPTA2.812,50
4606-2004-7C1IMPREJMUIRE BETON625,00
5678-2000-7A1CRIPTA2.375,00
6810-1997-7A1CAVOU1.781,25
775-2002-7A1IMPREJMUIRE BETON+CAPAC1.781,25
8613-2006-7A2IMPREJMUIRE BETON3.562,50
9221-1992-7C2IMPREJMUIRE BETON375,00
10345-1992-7C2IMPREJMUIRE BETON375,00
11428-1992-7C3IMPREJMUIRE BETON+CAPAC
12143-1993-7B1CAVOU1.687,50
13260-1995-7A2CAVOU 4 CELULE4.250,00
14608-2000-7D2CRIPTA PE 1 LOC2.250,00
15394-2000-7C2IMPREJMUIRE BETON1.250,00
16533-1998-7F1IMPREJMUIRE BETON375,00
17235-1998-7A1CRIPTA1.687,50

Locurile de veci se află în cimitirul nr.7 din Reșița str .Mureșeni nr.4, putând fi văzute de luni până joi între orele 08:00 și 16:00, iar vineri între 08:00 și 13:30. În vederea participării la procedura de atribuire prin licitaţie deschisă cu strigare a lucrărilor funerare identificate în cimitirul nr.7 din Reșița, str. Mureșeni nr.4, solicitanţii vor depune la Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, următoarele documente:
1) – Cerere;
2) – Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I.;
3) -Certificate fiscale fără debite restante ale solicitanţilor faţă de bugetul local.
4) – Declarație pe proprie răspundere semnată, olograf, de către cumpărător din care să rezulte că acesta nu mai deține nici un alt loc de înhumare în cimitirele umane din municipiul Reșița.

Procedura de valorificare a lucrărilor funerare intrate în proprietatea municipiului Reșița se va face prin organizarea unei licitații deschise, cu strigare. Pasul de strigare este de 100 lei sau multiplu de 100 lei de la prețul de pornire. Prețul de pornire va fi cel publicat în prezentul anunț, care corespunde cu prețul stabilit în raportul de evaluare. Prima licitație se desfășoară numai cu minim 2 participanți, în caz de prezentarea unui singur participant se reprogramează licitația, în termen de 5 zile lucrătoare de la data inițială și se desfășoară și numai cu un participant;

În preţul vânzării nu este inclus TVA, valoare ce va fi aplicată conform prevederilor legale. Plata se va face integral, astfel că la prețul stabilit în urma licitației care reprezintă contravaloarea lucrării funerare, cumpărătorul va achita conform HCL nr.278/27.07.2018 și contravaloarea concesiunii terenului aferent lucrării funerare atribuite.

Eventualele contestaţii se vor depune la registratura – Serviciului Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, cu sediul în Municipiul Reşiţa, B-dul Muncii, Nr. 25, Judeţul Caraş-Severin, în termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecarea licitaţiei. În cazul în care nu sunt mulțumiți de răspunsul primit, se pot adresa instanțelor de judecată, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.