IMG02359-20131127-1101Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş- Severin, vor acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător în timpul sezonului de iarnă. Conform planului de măsuri aprobat astăzi, toate instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă vor lua măsuri sporite pentru asigurarea utilităţilor, pentru combaterea înzăpezirilor pe căile de comunicaţii, vor supraveghea exploatarea corespunzătoare a construcţiilor hidrotehnice şi a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

Un rol important îl are asigurarea unui flux informaţional viabil între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă, în scopul schimbului permanent de informaţii cu privire la evoluţia situaţiilor operative; asigurarea comunicării permanente între autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice descentralizate, grupurile şi mijloacele operative de intervenţie, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi mass-media.