Obligaţiile fiscale au un cont unic

Potrivit OPANAF nr. 2.936/ 23.11.2018 a fost aprobat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice. Obligațiile care se plătesc în contul unic sunt: impozitul pe venit aferent declarației unice, contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice și contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice.

Conform prevederilor OPANAF nr. 2.937/ 23.11.2018, pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, art. 2 alin (2), obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic  55.04 „Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”, deschis pe codul numeric personal/ codul de identificare fiscală a contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Codurile IBAN ale contului unic în care se plătesc obligațiile fiscale de către contribuabili persoane fizice deschise  la trezoreriile statului din județul Caraş Severin sunt după cum urmează:

Nr. crt. Trezoreria Statului din cadrul Organului Fiscal unde este arondat  contribuabilul Cod cont  IBAN pentru contul unic de contribuabili persoane fizice
1. Trezoreria  REŞIŢA RO90TREZ1815504XXXXXXXXX
2. Trezoreria  CARANSEBEŞ RO94TREZ1825504XXXXXXXXX
3. Trezoreria  MOLDOVA NOUĂ RO09TREZ1855504XXXXXXXXX
4. Trezoreria  ORAVIŢA RO17TREZ1875504XXXXXXXXX
5. Trezoreria  OŢELU ROŞU RO21TREZ1885504XXXXXXXXX
6. Trezoreria  BOZOVICI RO29TREZ1905504XXXXXXXXX

 Potrivit art. 2 alin (1) din OPANAF nr. 2.937/ 23.11.2018 „Obligațiile fiscale datorate de contribuabili persoane fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.”

Informații suplimentare privind legislația se pot obține de pe site-ul Direcției generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara:

https:/www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara, secțiunea Informații de interes public

(Marius Căruntu)