velicescAdministraţia locală din Bocşa investeşte în fostul sanatoriu Velicsek, după ce a reuşit să intre în posesia întregului ansamblu de clădiri. În prezent, Primăria şi Consiliul Local lucrează la elaborarea unui proiect tehnic prin care să reamenajeze terenul de sport. Va fi refăcută atât suprafaţa de joc, cât şi gradenele, va fi instalată nocturnă şi va fi împrejmuit terenul. Proiectul vizează şi platformele din spatele Casei de Cultură, care vor fi asfaltate şi va fi amplasată o scenă pentru diverse evenimente.Pentru aceste investiţii au fost alocaţi de la bugetul local 390.000 de lei.
Ansamblul Velicsek din Bocşa adăposteşte şi Muzeul Constantin Lucaci, iar vis-a-vis de acesta va fi amenajat Muzeul Constantin Gruescu. (Mirabela Afronie)