ITM Caraş-Severin, amenzi pe bandă rulantă în luna martie

În martie 2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 266 controale, din care 144 în domeniul relaţiilor de muncă şi 122 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare totală de 181.800  lei (respectiv 169.800 lei în domeniul relațiilor de muncă și 12.000 lei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă).

Sancțiunile din domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate pentru: primirea la muncă fără întocmirea formelor legale de angajare; neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controalele anterioare; nerespectarea repausului săptămânal; neînmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă; etc. La 6 angajatori (cu domenii de activitate: comerț, spălătorii auto, restaurante) s-au identificat 8 persoane care nu aveau întocmite în formă scrisă contractele individuale de muncă. Angajatorii în cauză au fost sancționați pentru munca fără forme legale cu amenzi contravenționale în valoare de 160.000  lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate pentru deficienţe referitoare la: funcționarea dispozitivelor de protecție; instruirea lucrătorilor; autorizarea instalațiilor sub presiune și de ridicat; efectuarea controalelor medicale la angajare și periodic; asigurarea măsurilor de prim ajutor; purtarea echipamentului individual de protecție; semnalizarea de securitate a locurilor de muncă; etc.

În perioada 01.03.2018 – 31.03.2018 au fost comunicate de către angajatori 10 evenimente soldate cu 2 decese și 8 cazuri de incapacitate temporară de muncă. După finalizarea cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente sunt sau nu accidente de muncă.

S-au dispus de către inspectorii de muncă 310 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 52.162 de salariaţi activi, 58.001 contracte individuale de muncă în derulare (din care 7.580 cu timp parţial, 51.174 pe perioadă nedeterminată şi 6.827 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 779 zilieri, iar conform Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 11 contracte colective de muncă şi 6 acte adiţionale (prelungire a duratei de valabilitate/modificare a contractului colectiv de muncă).

De același autor

Related Articles