ITM a luat din nou firmele la purecat

În perioada 18 – 29.06.2018 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au derulat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Au fost verificaţi 24 angajatori din care 4 au fost sancţionaţi contravenţional, valoarea totală a amenzilor fiind de 5.300 lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 31 de măsuri cu caracter obligatoriu.

Au fost identificate următoarele deficienţe:

  • nestabilirea şi negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
  • neîntocmirea unei evidenţe a orelor de muncă prestate;
  • netransmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a datelor referitoare la încetarea contractelor individuale de muncă;
  • neînscrierea programului de lucru în contractul individual de muncă cu timp parţial;
  • neacordarea repausului săptămânal, etc.

Cele mai citite

Related Articles