Sub coordonarea Inspecţiei Muncii, până în data de 06.12.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin derulează acţiuni de control în cuprinsul Campaniei Naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor. Purtătorul de cuvânt al ITM Caraş-Severin, Mihaela Aga:

Inspectorii de muncă verifică modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţii privind:

  • organizarea  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare sau mobile;
  • instruirea lucrătorilor;
  • lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
  • utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile;
  • cerinţele minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.