Inspectorii de muncă din Caraş-Severin pe urmele angajatorilor

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraş-Severin au efectuat luna trecută 241 controale, din care 134 în domeniul relaţiilor de muncă şi 107 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind dispuse angajatorilor 353 de măsuri obligatorii în scopul a remedia deficienţele constatate în timpul controalelor. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 226.500 lei.


În domeniul relaţiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 206.500 lei. Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neînceperea negocierilor în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea repausului săptămânal; neîntocmirea regulamentului intern. La 3 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 7 persoane.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 20.000 lei. Principalele deficienţe constatate se referă la: semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; asigurarea măsurilor de securitate la lucrările executate la înălţime; acordarea/utilizarea echipamentului individual de protecţie; instruirea lucrătorilor; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor.

De același autor

Related Articles