Începând de luni, 29 martie 2021, 1706 elevi din clasa a VIII-a își vor verifica competențele pentru Evaluarea Națională, în 60 de centre de examen constituite la nivelul județului Caraș-Severin.

Probele scrise încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. La simulările naționale elevii vor fi primiți si așezați in bănci cu respectarea prevederilor sanitare în vigoare stabilite prin Ordinul comun MEC-MS nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității in cadrul unităților instituțiilor de învăţământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori: cadrele didactice din unitatea de învățământ care au urmat sau urmează programul de formare a profesorilor evaluatori pentru examenele și concursurile naționale vor fi selectate cu prioritate pentru evaluarea lucrărilor.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu sunt făcute publice, ele sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Toate unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ, care va fi transmis la Ministerul Educației. Raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care va cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere. 

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2021 (pentru clasa a VIII-a)

29 martie 2021 Limba și literatura română – probă scrisă
30 martie 2021 Matematică – probă scrisă

31 martie 2021 Limba și literatura maternă – probă scrisă
16 aprilie 2021 Afișarea rezultatelor la nivelul unității școlare