În Caraş-Severin, rata de promovare la examenul de Bacalaureat, înainte de contestații, este de 58,46%

Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții învățământului liceal care au susținut probele examenului de Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2021, în județul Caraș-Severin, este de 58,46%.

În sesiunea iunie-iulie 2021 s-au înscris de 1.783 de candidați și au promovat 971 din totalul de 1.661 de candidați prezenți.

Precizăm că 122 de candidați au absentat, iar 6 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Doi candidați au obținut media generală 10.00.

La acest examen, nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Rata de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate astăzi, 5 iulie 2021, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, luni, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00. În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora

În perioada 6 – 9 iulie 2021 are loc rezolvarea contestațiilor, iar 9 iulie 2021 este data la care vor fi afișate rezultatele finale.

De același autor

Related Articles