ITM Caras
Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin a efectuat o serie de controale în cadrul campaniei naţionale „FEMEIE sau BĂRBAT, ai aceleaşi drepturi”. Au fost verificaţi 23 de angajatori, din care 13 angajatori din sectorul privat şi 10 din sectorul public. Au fost constatate 28 deficienţe şi au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale. Principalele neconformităţi au fost neincluderea în regulamentul intern al angajatorilor, a dispoziţiilor privind interzicerea discriminării bazate pe criteriu de sex şi a sancţiunilor disciplinare pentru cei ce încalcă demnitatea personală a altor salariaţi.
Totodată, în cadrul acestei campanii de control, inspectorii de muncă au dat spre completare unui număr de 163 salariaţi, din care 100 femei şi 63 bărbaţi, chestionare privind respectarea de către angajator a legii privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

(Mirabela Afronie)