Fabrică de mobilă în comuna Curtea! Investiţia va fi realizată de o firmă italiană

O societate cu capital italian este interesată să con­stru­ias­că pe raza comunei timişene Curtea o fabrică pen­tru producerea de diverse accesorii pentru in­dus­tria mobilei, asta după ce chiar la înce­pu­tul acestei luni o societate elveţiană a de­ma­rat la Mănăştiur, construcţia unei fabrici pen­tru produse de patiserie.

Fabrica de ansamble şi sub­a­n­sam­ble din lemn pen­tru in­dustria mobilei va fi amplasată pe o su­­pra­fa­ţă de trei hectare, la in­tra­rea în localitate, mai mul­te hale de producţie.

Fir­ma vrea să producă la noi ac­ce­sorii pentru mobilă, deoa­re­ce are contracte în mai mul­te ţări din Europa Occi­den­ta­lă. Avem terenul pe care şi-l doresc, aproape de şo­sea şi de o sursă de re­­ţea e­lec­trică. Societatea mai are o astfel de fabrică în ju­de­ţul Ma­ramureş“, ne-a de­cla­rat Ioan Faur, vice­pri­marul co­mu­nei Curtea.

Investiţia ar putea da de lu­cru la aproape 200 de oa­meni şi ar aduce venituri im­portante bugetului local al comunei.

Ion Moldovan

De același autor

Related Articles