Consiliu Local Lugoj

Consiliul Local Lugoj se va întruni astăzi, de la ora 14.00, în şedinţa ordinară a lunii iulie, aleşii locali având în discuţie 10 proiecte de hotărâre. Printre punctele ce vor fi discutate se află Studiul de fezabilitate al staţiei de tratare a apei din Tapia, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea în aceeaşi localitate. De asemenea, va fi supusă spre aprobare organigrama şi statul de funcţii al Spitalului Municipal ”Dr. Teodor Andrei” Lugoj.