Cărășenii își plătesc în primul rând sănătatea

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale, la nivelul celor şapte structuri organizatorire aflate în subordinea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, este de 80,44%, pe primele patru luni ale acestui an.

Situaţia detaliată a gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale pe fiecare buget în parte arată: buget de stat – 78,34%, bugetul asigurărilor sociale de stat – 81,42%, bugetul asigurărilor de sănătate – 82,83% şi bugetul asigurărilor de şomaj – 71,60%, iar pe total buget general consolidat, gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale a fost de 80,44%”, a declarat şeful Administraţiei Finanţelor Publice Caraş-Severin, Doru Cozma.

Mai exact, în primele patru luni ale anului, plăţile voluntare efectuate de către contribuabili au fost în cuantum de peste 205,6 milioane lei, din care încasările la termen au fost de 170,7 milioane, iar suma de 34,8 milioane reprezintă încasări voluntare, însă cu depăşirea termenului legal de plată.

Potrivit lui Doru Cozma, în scopul îmbunătăţirii gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale, a realizării încasării veniturilor la bugetul general consolidat şi reducerii arieratelor bugetare, la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin au fost luate o serie de măsuri. Printre acestea, Doru Cozma spune că, lunar, se va analiza şi se vor identifica acei contribuabili care nu au depus declaraţiile fiscale în mod voluntar şi se vor emite notificări, se vor monitoriza sumele declarate în vederea încasării integrale a debitelor, se va realiza o cumunicare permanentă cu contribuabilii.

În cazul agenţilor economici aflaţi în procedura insolvenţei, se contactează lichidatorii sau administratorii judiciari pentru achitarea obligaţiilor de plată curente, declarate după intrarea în insolvenţă şi a arieratelor bugetare.

Pe primele patru luni ale anului, în Caraş-Severin au fost comunicate aproape 8.500 de somaţii, însoţite de titluri executorii, pentru creanţe de circa 32,5 milioane lei. De asemenea, au fost instituite 5.000 de popriri asupra disponibilităţilor băneşti existente în conturile bancare pentru creanţe de mai bine de 15 milioane lei.

Daniela Tudor