Caraş-Severin: Silvicultura şi exploatarea forestieră, cele mai periculoase domenii de muncă

În trimestrele I și IV din anul 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin desfăşoară acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Obiectivele urmărite sunt:

–        creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră sub aspectul necesității respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea de măsuri care sunt necesare pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă;

–        diminuarea consecințelor sociale și economice negative care rezultă din încălcarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de exploatare forestieră și de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

–        eliminarea neconformităților identificate în domeniul sănătății și securității în muncă în activitățile specifice agenților economici din domeniul exploatărilor forestiere.

Grupul ţintă al acţiunii de control îl reprezintă agenții economici care efectuează activități de exploatare forestieră și transport tehnologic al masei lemnoase.

În domeniile de activitate silvicultură și exploatare forestieră se constată că numărul de accidente de muncă se menține ridicat, lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale, unii suferind în urma accidentelor de cele mai multe ori cu implicații deosebit de grave. Suferința pricinuită în urma evenimentelor mortale sau cu incapacitate temporară de muncă se extinde în mare măsură și la nivelul familiilor acestora.

Raportat la județul Caraș-Severin, în domeniul de activitate silvicultură și exploatare forestieră, în anul 2021 s-au înregistrat 14 accidentați (din care 9 cazuri de deces și 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă), iar în anul 2022 au fost 9 accidentați cu incapacitate temporară de muncă.

De același autor

Related Articles