Caraș Severin: Inspectorii ITM au dat amenzi de aproape 90 de mii de lei într-o lună

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș Severin a efectuat în luna august, 174 de controale specifice în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Printre cele mai importante deficiențe identificate se numără:

  • – neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
  • – nerespectarea de către o instituție publică a obligaţiei de a publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, lista tuturor funcţiilor din instituţia publică respectivă ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice; dosare de personal incomplete; foi colective de prezență care nu reflectă realitatea;
  • – nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; – – stabilirea salariului de bază sub nivelul celui minim brut pe ţară; lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
  • – nepurtarea echipamentului individual de protecție; nesemnarea fișelor de instruire; lipsa planului propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului; neasigurarea verificării periodice a echipamentelor tehnice; efectuarea lucrărilor de săpături de aprox. 4 metri fără a fi luate măsuri de consolidare a pereților; neîntocmirea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; utilizarea de echipamente tehnice care nu sunt dotate cu dispozitive de protecție; neefectuarea controalelor interne la locul de muncă;  neefectuarea examenului medical periodic; etc.

Munca la negru a fost și ea în vizorul inspectorilor, astfel că la un angajator au fost identificate două persoane care prestau activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă, domeniul de activitate al angajatorului  sancţionat pentru muncă nedeclarată fiind: colectare deșeuri nepericuloase.

În total au fost identificate 214 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 87.500 lei.

Tot în cursul lunii august au fost comunicate 7 evenimente care au avut ca urmări 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 454 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

De același autor

Related Articles