La nivel național se desfășoară campania privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 referitoare la exercitarea unor activități cu caracter ocazional efectuate de zilieri.

Dat fiind faptul că, în exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri stabilite de legiuitor, au fost constatate încălcări ale Legii nr.52/2011, în domeniul securității și sănătății în muncă, se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea verificării modului în care se aplică și respectă Legea menționată, precum și a dispozițiilor cuprinse în normele metodologice de aplicare ale acesteia.

Pe plan național, deficiențele constatate de inspectorii de muncă în timpul controalelor se referă la:
– sustragerea beneficiarului de la obligația de înființare a Registrului de evidență a zilierilor;
– necompletarea Registrului de evidență a zilierilor înainte de începerea activității;
– utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și a echipamentelor individuale de protecție puse la dispoziția zilierilor de beneficiari;
– nerespectarea măsurilor de prevenire și protecție de către zilieri, stabilite de beneficiari;
– neasigurarea securității și sănătății în muncă a zilierilor de către beneficiari;
– neînregistrarea de către beneficiar în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, a tuturor zilierilor cu care exercită activități cu caracter ocazional;
– nerespectarea termenului maxim de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, în cazul zilierilor care prestează activități pentru același beneficiar.

Astfel, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va declanșa în trimestrele I-IV acțiuni de control cu caracter inopinat la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată și în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.52/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele Campaniei sunt:
– identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri și luarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare ale acestei legi;
– creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, stipulate de Legea nr.52/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/20011, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare ale acesteia;
– determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediu, în termenul legal.
De la data publicării Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, (respectiv 15 aprilie 2011), situația zilierilor înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin se prezintă astfel:
– pentru anul 2011 au fost înregistrați 380 zilieri;
– pentru anul 2012 au fost înregistrați 1.503 zilieri;
– pentru anul 2013 au fost înregistrați 2.866 zilieri;
– pentru anul 2014 au fost înregistrați 2.079 zilieri;
– pentru anul 2015 au fost înregistrați 2.321 zilieri;
– pentru anul 2016 au fost înregistrați 2.495 zilieri;
– pentru anul 2017 au fost înregistrați 2.491 zilieri.