Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara informează instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, precum și din bugetele instituțiilor publice că au obligația depunerii datelor și informațiilor privind numărul de personal și fondul de salarii utilizat în anul 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 186/1995, republicată în M.O. nr. 7/12.01.1998. Se are în vedere cheltuieli de funcționare și de capital care se asigură din venituri extrabugetare și subvenții acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcție de subordonare.

Termenul limită de depunere a situațiilor este 15 ianuarie  2017.

De asemenea, Direcția Finanțelor reamintește că legislația privind salarizarea personalului bugetar s-a schimbat conform Legii nr. 284/2010 și a Legii nr. 63/2011 (pentru învățământ), motiv pentru care anexele (formularele) conțin modificări. Încadrarea unor instituții publice a fost schimbata conform O.U.G. nr. 96/2012.

Programul informatic ce conține și formularele de completat, poate fi preluat atât de la trezoreriile operative teritoriale sau de la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, strada Gheorghe Lazar nr. 9B, camera 103, corp A, cât și de pe site-ul instituției (www.dgrfptm.ro, –  asistență contribuabili, – formulare și programe, – state de funcții conform HG nr. 186/1995); Se va utiliza ultima variantă de program, publicată în decembrie 2014 (programul folosit în anul 2015 și semestrul I 2016).

Pentru preluarea formularelor pe suport magnetic este necesar un CD sau stick. În cazul în care în NOMFISC, în dreptul codului fiscal apare denumirea veche a instituției publice, la întocmirea lucrării se va utiliza denumirea actuală; în adresa care însoțește lucrarea se va preciza faptul că denumirea actuală a instituției nu corespunde cu cea din NOMFISC sau oricare alte modificări.

Preluarea datelor de către D.G.R.F.P. Timișoara, atât pe suport de hârtie  (formularele), cât și pe suport magnetic – CD sau e-mail (numai la adresa: Trezorerie.Judeteana.TM@anaf.ro), se va face de către Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, din cadrul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică (strada Gheorghe Lazar nr. 9B, camera 103, corpul A, telefon/fax: 0256498148.

Sursa:banatulmeu.ro