Ministerul mediului, apelor şi pădurilor solicită şi UAT-urilor din Caraş-Severin să realizeze o situaţie exactă a păşunilor, pajiştilor şi livezilor împădurite pentru a le putea declasifica din stadiul actual şi încadra în fondul forestier. Ministrul mediului Costel Alexe, a declarat la Reşiţa că, în momentul de faţă în România sunt 6,5 milioane de hectare de pădure din care 48 la sută proprietate publică a statului, 52 % proprietate privată şi alte 700 de mii de hectare de păşuni, pajişti şi livezi împădurite. Conform acestuia, în 30 de ani vegetaţia de pe aceste suprafeţe a ajuns la consistenţa unei păduri, care trebuie neaparat introdusă în fondul forestier.

Costel Alexe

Sursa foto: lumea satului