În această dimineaţă, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prin sistem de videoconferinţă, a avut loc tragerea la sorţi a preşedinţilor şi a membrilor din centrele zonale de evaluare, în cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020.

„În această dimineaţă Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin a organizat tragerea la sorţi, în sistem de videoconferinţă, a preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi a membrilor din cele două centre zonale de evaluare, din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care debutează luni, 15 iunie ora 9, cu examenul la disciplina Limba şi Literatura Română. Tot în această dimineaşă s-a desfăşurat şedinţa de instruire a preşedinţilor din cele 59 de centre de examen din judeţul Caraş-Severin, iar după finalizarea acestei acţiuni au fost distribuite tipizatele de examen, ştampilele şi consumabilele necesare desfăşurării Evaluării Naţionale. În cursul zilei de mâine, 14 iunie, inspectorii şcolari vor monitoriza centrele de examen pentru respectarea măsurilor impuse de noul context epidemiologic, pentru siguranţa elevilor la probele de examen,” ne-a declarat purtătorulde cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Ion Chiosa.

La nivelul judeţului Caraş-Severin au fost stabilite 2 centre de evaluare, unde vor fi corectate lucrări din alte judeţe. Pentru acestea, comisiile sunt formate dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membrii.

Pentru susţinerea examenului naţional au fost constituite 59 de centre pentru cei 1.990 de elevi înscrişi la Evaluarea Naţională.

Evaluarea naţională debutează în data de 15 iunie cu examenul scris la Limba şi literatura română, urmat de examenul la disciplina Matematică din data de 17 iunie, iar în 18 iunie va avea loc proba la Limba şi literatura maternă. Rezultatele finale după contestaţii vor fi afişate în data de 27 iunie 2020.

Subiectele vor fi elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, conform următoarelor criterii:

a) exprimarea trebuie sa fie clară, precisă si in strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională;

b) sa aibă un nivel mediu de dificultate;

c) sa permită rezolvarea in 120 de minute.

Anul acesta, din cauza masurilor de distan?are socială, vor fi repartizaţi maximum 10 elevi într-o sală.

Toate sălile de examen, sălile in care se multiplica subiectele sau cele in care se preiau, evaluează sau se depozitează lucrările scrise vor fi dotate cu camere de luat vederi.

Elevii trebuie să fie prezenţi in sălile de examen pana cel târziu la ora 8:30. Examenul începe la ora 9:00 si durează 2 ore.

Pentru rezolvarea subiectelor, pe foaia de examen elevii trebuie sa scrie doar cu cerneală sau pasta de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor si desenelor la matematică pot folosi doar creion negru.