Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş Severin reaminteşte angajatorilor că au obligaţia aplicării măsurilor pentru asigurarea protecţiei propriilor angajaţi, în zilele în care se înregistrează temperaturi extrem de ridicate.


Angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în locuri umbrite, iar pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, trebuie să li se asigure apă minerală (câte 2-4 litri de persoană/schimb), duşuri şi echipament individual de protecţie.

Angajatorii care se află în imposibilitatea de a asigura aceste condiţii, de comun acord cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor, vor lua măsuri de reducere a duratei zilei de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru (până la ora 11 şi după ora 17), întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă.

În situaţia în care se constată de către inspectorii de muncă faptul că un angajator nu respectă măsurile impuse de Ordonanţa de Urgenţă nr.99/2000, acesta poate fi sancţionat contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 lei şi 2.500 lei.