Administraţia Bazinală de Apă Banat reconstruieşte barajul Oravița Mică, foarte vechi şi în stare avansată de degradare. Valoarea investiţiei se ridică la peste 7 milioane de lei.

Purtătorul de cuvânt al ABA Banat, Sorina Neaga: În cadrul lucrărilor care se execută deja la barajul Oravița Mică, până la această oră avem terminată decolmatarea lacului de acumulare, cuveta lacului fiind pregătită pentru a acumula apa în caz de precipitații masive în zona Oraviței, volumul lacului de acumulare al barajului fiind de aproximativ 43.000 de metri cubi. Deversorul central a fost betonat în proporție de 70% iar execuția barajului propriu zis care constă în lucrări de zidărie de parament atât în amonte cât și în aval este executat în proporție de 70%. Concomitent cu aceste lucrări la barajul Oravița Mică și în cadrul aceluiași obiectiv de investiții se lucrează și la regularizarea albiei râului Oravița, în intravilanul Oraviței pentru a asigura debitul de viitură, În zonă nu au mai fost făcute asemenea lucrări de peste 20 de ani.

Lucrările vor fi gata în primăvara anului viitor, dacă finanţarea va fi asigurată conform graficului. Banii provin de la bugetul de stat şi din surse proprii.

Barajul Oravița Mică, alături de barajul de la “Lacul Mare” au fost considerate încă din timpul Imperiului Habsburgic, obiective de interes strategic. Motivația era una susținută de realitatea vremii: acumularea apelor din bazinul hidrografic Oravița era necesară pentru alimentarea localităţii Oravița şi a spălării minereurilor (de fier, cupru, aur şi argint) care erau extrase din minele munților Banatului.

În secolul al XX-lea, cele două  baraje au fost neglijate, mai ales barajul Oravița Mică ajungând într-o stare de  degradare avansată. Secolul XXI le pune din nou în valoare, ele fiind considerate monumente istorice în domeniul construcțiilor hidrotehnice din România.