Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin în luna octombrie 2018

În octombrie 2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 236 controale, din care 132 în domeniul relaţiilor de muncă şi 104 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare totală de 108.500 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 103.500 lei. La 6 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 91 persoane.

Principalele deficienţe întâlnite au fost: neîncheiere în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea raportului de muncă în aplicaţia electronică REVISAL; neevidenţierea orelor de muncă prestate, neacordare drepturi salariale; nerespectare repaus săptămânal; etc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 5.000 lei, principalele deficienţe fiind legate de funcționarea dispozitivelor de protecție; instruirea lucrătorilor; întocmirea tehnologiei de lucru pentru activităţile desfăşurate pe şantierul de construcții; efectuarea controalelor medicale la angajare și periodic; asigurarea măsurilor de prim ajutor; purtarea echipamentului individual de protecție; semnalizarea de securitate a locurilor de muncă, etc.

În perioada 01.10.2018 – 31.10.2018 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş–Severin au fost comunicate de către angajatori 16 evenimente soldate cu 1 deces şi 15 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

S-au dispus de către inspectorii de muncă 334 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 51.281 de salariaţi activi, 57.312 contracte individuale de muncă în derulare (din care 50.000 pe perioadă nedeterminată şi 7.312 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 725 zilieri, iar conform Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 7 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale (prelungire a duratei de valabilitate/modificare a contractului colectiv de muncă). Informează ITM Caraş-Severin