329 de şomeri au participat la cursurile organizate de AJOFM Caraș-Severin în anul 2023

În primele 7 luni ale anului 2023, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor și a centrului propriu din cadrul Agenţiei, 329 șomeri.

În perioada de referinţă au fost organizate 21 programe de formare profesională gratuite, dintre care 18 programe de calificare/recalificare și 3 programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare.

Structura participanților la cursuri pe niveluri de studii și categorii de vârstă se prezintă astfel:

Structura pe nivel de studii a şomerilor participanţi la cursuriStoc la finele lunii de raportare%
Total, din care:329100
Studii profesionale, liceale sau postliceale23370,82
Studii gimnaziale7623,10
Studii superioare144,26
Mai puțin de 8 clase61,82
Structura pe categorii de vârstă a şomerilor participanţi la cursuriStoc la finele lunii de raportare%
Total, din care:329100
< 25 ani17553,19
Intre 25 si 30 ani6218,84
Între 30 si 35 ani144,26
Între 35 si 45 ani319,42
Peste 45 ani4714,29

Meseriile/ocupațiile, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în anul 2023, sunt: lucrător comercial – 118 persoane, ajutor bucătar-74 persoane, operator introducere, validare și prelucrare date –28 persoane, agent de securitate -27 persoane, lucrător finisor pentru construcții -18 persoane, competențe informatice-14 persoane, brutar- 14 persoane, patiser -14 persoane, ospătar (chelner)vânzător în unități de alimentație -12 persoane și îngrijitoare bătrâni la domiciliu -10 persoane.

În perioada urmatoare este prognozată demararea unui curs de calificare de instalator instalatii tehnico sanitare si gaze la Reșița .

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Planului județean de formare profesională” al AJOFM Caraș-Severin sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro, la secțiunea AJOFM Caraș-Severin/Programe, Statistici. Prognoza cursurilor de formare profesionala poate fi regăsită la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.            

De același autor

Related Articles