padure

Peste 30 de hectare de teren din comuna Jitişte au fost împădurite cu arţar, ulm siberian, stejar, alun, dud şi frasin. Puieţii provin din pepiniera de la Cestereg, unde anual, se produc pe o suprafaţă de un hectar 22.000 de puieţi, printre care şi salcie energetică. În viitor, pepiniera va fi extinsă şi se vor planta noi specii de arbori.
Comuna Jitişte are cel mai mic procent de păduri de Serbia, 1%, iar media europeană este de 30%.