Un nou proiect cu finanţare europeană contractat în judeţul Caraş-Severin. Principalii beneficiari vor fi tinerii din oraşul Moldova Nouă.

Investiţia se referă la înființarea unui Centru Cultural pentru Tineret, precum și pentru organizarea de spectacole, expoziții, simpozioane, conferințe, cursuri și activități educaționale, artistice şi recreative, prin reabilitarea și modernizarea unei clădirii existente care a avut destinația de bibliotecă. Este vorba de imobilul situat pe strada 1 Decembrie 1918 Nr. 2A (P+1E, 794 mp suprafață construită desfășurată).

Sunt prevăzute: lucrări de consolidare a clădirii, refacerea șarpantei din lemn cu învelitoare din țiglă metalică, reabilitarea termică a anvelopei (partea opacă și partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă cu geam termopan), amenajări interioare și finisaje, modernizarea sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum, montarea unei pompe de căldură, modernizarea instalației de iluminat, instalarea unor sisteme de management energetic integrat (sistem de automatizare, control și monitorizare a consumului de energie) şi amenajări exterioare (scenă, accese, parcare).

Totodată, în proiect este inclusă achiziționarea de mobilier (dulapuri, bănci, scaune etc.) şi materiale didactice (ecrane proiecție, videoproiectoare, sisteme de înregistrare, microfoane etc.).

Valoarea totală a proiectului este de 6.752.571,40 lei, din care 6.617.519,97 lei finanţare nerambursabilă, prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Durata de implementare este de 28 de luni.