Guvernul României a repartizat prin Ordonanţă de Urgenţă, importante sume judeţului Caraș-Severin pentru a putea fi încheiate două dintre cele mai mari proiecte cu finanţare europeană. Este vorba despre Ordonanța de Urgență nr. 60 publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 5 mai.

După cum spune senatorul PNL Marcel Vela, pentru fazarea Sistemului integrat de management al deșeurilor, în bugetul Ministerul Fondurilor Europene s-au alocat 840 de mii de lei, iar pentru fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată au fost repartizate aproape 50 de milioane de lei.

Conform Ordonanței de Urgență, sumele se utilizează pentru suportarea mai multor categorii de costuri şi cheltuieli:

 a) costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între beneficiari şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat contracte, precum şi costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;

 b) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial;

 c) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate;

 d) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate;

 e) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/ verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor.