Un alt proiect cu finanțare europeană pentru Reșița, unde se investește în îmbunătățirea infrastructurii școlare.

La sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic Reșița, o unitate de învățământ liceal și profesional, de arte și meserii.

Trei dintre corpurile de clădire ale colegiului de pe Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 39 vor fi reabilitate, iar alte două construcții – spații nefuncționale, în stare avansată de degradare, vor fi demolate.

Imobilele vor fi izolate termic, se vor termoizola podurile/ planșeul peste ultimul nivel, se vor repara părțile din șarpantă/ acoperiș care sunt deteriorate, se va înlocui tâmplăria exterioară și se vor reface finisajele interioare și instalațiile electrice, termice, sanitare și de iluminat.

Totodată, proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – panouri solare, amplasarea unui ascensor pentru persoanele cu dizabilități, amenajarea unui teren de sport și a spațiilor exterioare.

Primarul Ioan Popa: Prin această investiție dorim modernizarea infrastructurii educaționale, relevantă pentru piața muncii. Investiția include lucrări de reabilitare și modernizare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei cu scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și dotarea cu aparatură tehnică a atelierelor de practică la standarde cerute în momentul de față pe piața muncii. Valoarea totală a investiției este de 2.4 milioane euro și are o durată de implementare de 36 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 13.157.382,27 lei, din care 12.873.388,87 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin Regio-POR 2014-2020. Durata de implementare este de 22 de luni.