De sărbătoarea „Înălţarea  Domnului”, care este şi hramul bisericii Ortodoxe române din Vârşeţ a avut loc simpozionul intitulat:  CLERICI ŞI MIRENI ROMÂNI DIN BANATUL ISTORIC IMPLICAŢI ÎN LUPTA PENTRU DREPTURILE NAŢIONALE.  

Simpozionul a avut loc în sala festivă a Catedralei Ortodoxe Române din Vârşeţ la care au luat parte istorici şi oameni de cultură din Banatul sârbesc, care în comunicările lor au prezentat diferite aspecte ale trecutului cultural al românilor din această zonă geografică.  Simpozionul are o mare importanţă pentru românii de pe aceste meleaguri, scopul întrunirii a fost redescoperirea şi omagierea unor nume uitate din istoria culturală a românilor din Banatul Sârbesc, care au reprezentat personalităţi importante în perioada în care au trăit şi activat. Printre participanţi erau prezenţi: prof.univ.dr. Adrian Negru, prof.dr. Mircea Măran, conf.univ.dr. Marinel Negru, prof.dr. Adrian Baba, prof. Sorin Ianăş şi alţii. Adriana Petroj