prefectura timisLa nivelul municipiului Timişoara, în ultima lună s-au înregistrat 13 depăşiri ale valorii limită pentru indicatorul particule în suspensie, rezultând o poluare a oraşului şi a zonelor apropiate. Conform datelor prezentate de Agenția pentru Protecţia Mediului Timiş, printre cauzele depistate pentru aceste depășiri s-au numărat șantierele, decopertările de astfalt, traficul auto şi deponeele ilegale de deșeuri. La reuniunea Grupului pentru analiza modului de aplicare a Programului integrat de gestionare a calitatii aerului, condus de subprefectul Liliana Oneț, s-a decis ca instituțiile cu atribuții în domeniu să continue controalele și să aplice sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

 Aceste reuniuni au loc lunar, pentru a se lua toate măsurile posibile, având în vedere iniţierea de către Comisia Europeană a procedurii de infrigement, prin transmiterea avizului motivat (ultima etapa înainte de declanșarea procedurii de infrigement) în urma constatării depăşirii valorilor limită la pulberi în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microni ca urmare a nerespectării obligaţiilor care îi revin României în temeiul Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.