calculatorŞcoala de economie şi comerţ „Dositej Obradovic” din Alibunar a primit o donaţie importantă pentru perfecţionarea procesului instructiv-educativ, de la compania „Continental Wind Serbia”. Cabinetul de informatică al unităţii de învăţământ a fost dotat cu calculatoare, în cadrul unui program de susţinere a iniţiativelor civice. Acestea vor fi utilizate în procesul de pregătire a cadrelor didactice.