În ceea ce privește întreruperile de energie electrică apărute la iluminatul public pe raza municipiului Reșița, ca urmare a unor avarii datorate deteriorării cablurilor de alimentare, a conexiunilor imperfecte sau a coloanelor de alimentare întrerupte,  Primăria Reșița precizează că: „transmite aceste întreruperi de energie la S.C. Enel Energie S.A. prin Serviciul Call Center, urmând a fi soluționate de către S.C. Enel Distribuție Banat S.A. – Zona MT-JT Reșița – Unitatea Operativă Reșița, în calitate de proprietar al sistemului de distribuție a energiei electrice din municipiul Reșița.

Operatorul de distribuție are obligația de a restabilii alimentarea cu energie electrică după o întrerupere neplanificată în termen de 48 de ore, în funcție de complexitatea avariei, conform Ordinului nr.11/2016 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, anexa 1, pct.1.

Referitor la întreruperea de energie electrică la iluminatul public sesizată pe strada G.A. Petculescu, menționăm că sesizarea a fost transmisă la Enel prin intermediul Serviciului Call Center, sesizare înregistrată cu nr. 86 806.

De asemenea, rugăm toți cetățenii care sesizează nefuncționalitatea sistemului de iluminat public să anunțe telefonic la nr. de telefon 0255/211692 (Primăria Reșița) sau 0255/929 (Serviciul Call Center Enel).

Vă asigurăm de preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de iluminat public”, se arată în comunicatul primit la redacţie.