Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă s-au înghesuit astăzi să intre în Campusul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, să-și depună CV-urile și să discute cu angajatorii în speranța unei posibile angajări.

Prezenţi la bursă au fost 20 agenţi economici, deşi iniţial şi-au exprimat intenţia 42, care au oferit cărăşenilor în căutarea unui loc de muncă un număr de 126 locuri.

Si la această ediţie, locurile de muncă au fost variate, acoperind domenii diferite de activitate, cele mai multe fiind în domeniul comerţului, serviciilor şi confecţiilor. Posturile au vizat atât persoanele cu studii superioare, cât și pe cele care nu au calificări. Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite preponderent posturi de inginer.

La bursă s-au prezentat 78 de persoane din care 51 de absolvenţi. 30 au fost selectaţi în vederea încadrării, însă nici unul nu a fost angajat pe loc.

Situaţia detaliată a Bursei locurilor de muncă pentru sesiunea aceasta este următoarea:

Nr. agenţi economici contactati 42
Nr. agenţi economici participanţi 20
Nr. locuri de muncă oferite 126
Nr. persoane   participante 78
Nr. absolvenţi participanţi 51
Nr. absolvenţi selectaţi în vederea încadrării 30
Nr. absolventi încadraţi pe loc 0

 

Atât agenţii economici, cât şi absolvenţii au primit la bursă pliante care au conţinut informaţii referitoare la serviciile oferite, precum şi facilităţile de care pot beneficia atât absolvenţii cât şi angajatorii, dacă apelează la serviciile AJOFM.

Locurile de muncă rămase vacante în urma Bursei vor putea fi consultate la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr 17, precum şi la sediile Agenţiilor locale din judeţ, unde vor fi emise repartiţii persoanelor ce întrunesc condiţiile impuse de angajatori.

Această măsură activă de combatere a şomajului, destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă, reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi de a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale sau să se reorienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung. (Hardy Cvoica)