centru-buzias

Centrul de Reeducare Buziaş a marcat ieri, într-un mod festiv, la sediul instituţiei, deschiderea anului şcolar 2013 – 2014. În noul an şcolar au fost înscrişi un număr de 87 de elevi, dintre care 21 la învăţământul primar, 46 la cel gimnazial şi 20 de elevi la Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Atanasiu” din Timişoara. Specificitatea şcolii cu clasele I-VIII, care funcţionează în cadrul Centrului de Reeducare, constă în abordarea individualizată a activităţilor instructiv-formative, adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile minorilor, organizarea de cursuri de alfabetizare în vederea sprijinirii acelor minori care nu au reuşit să asimileze deprinderile de scris-citit. Importanţa acordată procesului instructiv – educativ rezidă şi în condiţionarea absolvirii a cel puţin unei clase pe perioada internării pentru ca un minor să fie pus în libertate.