În luna septembrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 209 controale, din care 94 în domeniul relaţiilor de muncă şi 115 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind dispuse angajatorilor 337 măsuri obligatorii în scopul remedierii deficienţelor constatate. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 52.500 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 49.000 lei. Principalele deficienţe constatate: neîntocmire în formă scrisă a contractului individual de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, netransmiterea la termen a datelor în aplicaţia electronică REVISAL, neînmânarea contractului individual de muncă salariatului, nerespectarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, lipsa copiei contractelor individuale de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc de muncă, etc. La un angajator a fost identificată muncă nedeclarată pentru o persoană.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 3.500 lei. Principalele deficienţe constatate: nedesemnare persoană pentru acordare de prim ajutor, neefectuarea instructajului periodic pentru toţi lucrătorii, neactualizarea planului de prevenire şi protecţie; instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă ce nu ţin seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă.

Au fost comunicate de către angajatori 10 evenimente care au avut ca urmări 3 decese şi 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 49.579 de salariaţi activi, 56.190 contracte individuale de muncă în derulare (din care  50.775 pe perioadă nedeterminată şi 5.415 – perioadă determinată). În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 748 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social,   s-au înregistrat 4 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional de prelungire a duratei de valabilitate a contractului colectiv de muncă.