Ziua mondială a metrologiei, sărbătorită anual la 20 mai, marchează semnarea Convenţiei Metrului din 20 mai 1875, de către reprezentanţi din 17 state.

Tema pentru 2019, potrivit www.worldmetrologyday.org, este ”Sistemul internaţional de unităţi – în mod fundamental mai bun” (”The International System of Units – Fundamentally better”).

Dezvoltarea unui sistem universal de măsurare a avut o importanţă deosebită în societate, constituind o parte esenţială a regulilor de bază ale acesteia.

Metrologia are un impact major în viaţa de zi cu zi, permiţând facilitarea comerţului, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, sporirea încrederii consumatorilor, a siguranţei şi sănătăţii populaţiei şi a protecţiei mediului.

Metrologia joacă un rol important în adoptarea progresului ştiinţific şi tehnologic, în proiectarea şi eficientizarea producţiei de bunuri, în conformitate cu necesităţile consumatorilor.

Ca urmare a tendinţei de globalizare a comerţului, investiţiilor şi producţiei industriale, a dezvoltării standardelor internaţionale pentru toate tipurile de bunuri şi servicii şi a impactului tehnologiei înalte în majoritatea sectoarelor economiei, metrologia a atins un nivel de importanţă strategică, atât în economie, cât şi în societate.

Sistemul Mondial de Măsurări este simplu şi combină eforturile mai multor organizaţii.

La nivel de lucru, măsurările sunt efectuate în laboratoare acreditate de un organism de acreditare (ILAC).

ILAC impune ca rezultatele măsurărilor să fie trasabile la Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură (SI) iar etaloanele naţionale ale acestor unităţi sunt deţinute de institutele naţionale de metrologie (INM-uri).

Sistemul oficial de demonstrare a echivalenţei etaloanelor SI la cel mai înalt nivel este gestionat de Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM) printr-un acord internaţional întocmit în 1999 de Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (CIPM), care se numeşte CIPM MRA.

În cazul măsurărilor din domeniul reglementat, Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML) aplică un acord asemănător, cunoscut sub numele de Acordul OIML de Recunoaştere Reciprocă (OIML MAA).

OIML MAA stabileşte încrederea reciprocă a semnatarilor în evaluarea mijloacelor de măsurare şi acceptarea reciprocă a rezultatelor evaluărilor.

Importante organisme de reglementare, cum ar fi Agenţia Federală pentru Aviaţie din SUA şi companii aviatice precum Boeing, se bazează pe măsurările industriei aviatice trasabile la SI prin INM-uri semnatare ale CIPM MRA, indiferent unde sunt făcute.

Sursa – agerpres.ro